Parish Calendar Agenda

Friday 17 August 2018
 • Morning Prayer

  Friday 17 August 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 17 August 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 17 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 17 August 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 18 August 2018
 • Confessions

  Saturday 18 August 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 18 August 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 19 August 2018
 • Low Mass

  Sunday 19 August 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 19 August 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 19 August 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 19 August 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 19 August 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 19 August 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 19 August 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 20 August 2018
 • Mass

  Monday 20 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 20 August 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 21 August 2018
 • Mass

  Tuesday 21 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 21 August 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Wednesday 22 August 2018
 • Mass

  Wednesday 22 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 22 August 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Holy Hour & Confessions

  Wednesday 22 August 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Thursday 23 August 2018
 • Mass

  Thursday 23 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Thursday 23 August 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Friday 24 August 2018
 • Morning Prayer

  Friday 24 August 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 24 August 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 24 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 24 August 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 25 August 2018
 • Confessions

  Saturday 25 August 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 25 August 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 26 August 2018
 • Low Mass

  Sunday 26 August 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 26 August 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 26 August 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 26 August 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 26 August 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 26 August 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 26 August 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 27 August 2018
 • Mass

  Monday 27 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 27 August 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 28 August 2018
 • Mass

  Tuesday 28 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 28 August 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Wednesday 29 August 2018
 • Mass

  Wednesday 29 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 29 August 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Holy Hour & Confessions

  Wednesday 29 August 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Thursday 30 August 2018
 • Mass

  Thursday 30 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Thursday 30 August 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Friday 31 August 2018
 • Morning Prayer

  Friday 31 August 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 31 August 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 31 August 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 31 August 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 1 September 2018
 • Confessions

  Saturday 1 September 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 1 September 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 2 September 2018
 • Low Mass

  Sunday 2 September 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 2 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 2 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 2 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 2 September 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 2 September 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 2 September 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 3 September 2018
 • Mass

  Monday 3 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 3 September 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 4 September 2018
 • Mass

  Tuesday 4 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Funeral Mass for Fred Mansour

  Tuesday 4 September 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Wednesday 5 September 2018
 • Mass

  Wednesday 5 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 5 September 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Holy Hour & Confessions

  Wednesday 5 September 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Thursday 6 September 2018
 • Mass

  Thursday 6 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Thursday 6 September 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Friday 7 September 2018
 • Morning Prayer

  Friday 7 September 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 7 September 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 7 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 7 September 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 8 September 2018
 • Confessions

  Saturday 8 September 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 8 September 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 9 September 2018
 • Low Mass

  Sunday 9 September 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 9 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 9 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 9 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 9 September 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 9 September 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 9 September 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 10 September 2018
 • Mass

  Monday 10 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 10 September 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 11 September 2018
 • Mass

  Tuesday 11 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 11 September 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Wednesday 12 September 2018
 • Mass

  Wednesday 12 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 12 September 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Holy Hour & Confessions

  Wednesday 12 September 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Thursday 13 September 2018
 • Mass

  Thursday 13 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Thursday 13 September 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Friday 14 September 2018
 • Morning Prayer

  Friday 14 September 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 14 September 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 14 September 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 14 September 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 15 September 2018
 • Confessions

  Saturday 15 September 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 15 September 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 16 September 2018
 • Low Mass

  Sunday 16 September 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 16 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 16 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 16 September 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 16 September 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 16 September 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 16 September 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall