Parish Calendar Agenda

Monday 19 November 2018
 • Mass

  Monday 19 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 19 November 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 20 November 2018
 • Mass

  Tuesday 20 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 20 November 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Wednesday 21 November 2018
 • Mass

  Wednesday 21 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 21 November 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Thursday 22 November 2018
 • Thanksgiving Day - Church Closed All Day

  Thursday 22 November 2018

   

Friday 23 November 2018
 • Morning Prayer

  Friday 23 November 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 23 November 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 23 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 23 November 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 24 November 2018
 • Confessions

  Saturday 24 November 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 24 November 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 25 November 2018
 • Low Mass

  Sunday 25 November 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 25 November 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 25 November 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 25 November 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 25 November 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 25 November 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 25 November 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 26 November 2018
 • Mass

  Monday 26 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 26 November 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 27 November 2018
 • Mass

  Tuesday 27 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 27 November 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Wednesday 28 November 2018
 • Mass

  Wednesday 28 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 28 November 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Holy Hour & Confessions

  Wednesday 28 November 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Thursday 29 November 2018
 • Mass

  Thursday 29 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Thursday 29 November 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Friday 30 November 2018
 • Morning Prayer

  Friday 30 November 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 30 November 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 30 November 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 30 November 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 1 December 2018
 • Confessions

  Saturday 1 December 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 1 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 2 December 2018
 • Low Mass

  Sunday 2 December 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 2 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 2 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 2 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 2 December 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 2 December 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • Advent Vespers

  Sunday 2 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 2 December 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 3 December 2018
 • Mass

  Monday 3 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 3 December 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 4 December 2018
 • Mass

  Tuesday 4 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 4 December 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Parish Town Hall Meeting

  Tuesday 4 December 2018  6:30 pm - 8:00 pm
  Gallivan Hall

   

Wednesday 5 December 2018
 • Mass

  Wednesday 5 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 5 December 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Holy Hour & Confessions

  Wednesday 5 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Thursday 6 December 2018
 • Mass

  Thursday 6 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Thursday 6 December 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Friday 7 December 2018
 • Morning Prayer

  Friday 7 December 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 7 December 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 7 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 7 December 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 8 December 2018
 • Confessions

  Saturday 8 December 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 8 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 9 December 2018
 • Low Mass

  Sunday 9 December 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 9 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 9 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 9 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 9 December 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 9 December 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • Advent Vespers

  Sunday 9 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 9 December 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 10 December 2018
 • Mass

  Monday 10 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 10 December 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 11 December 2018
 • Mass

  Tuesday 11 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 11 December 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Wednesday 12 December 2018
 • Mass

  Wednesday 12 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Wednesday 12 December 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

 • Holy Hour & Confessions

  Wednesday 12 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Thursday 13 December 2018
 • Mass

  Thursday 13 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Thursday 13 December 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church

   

Friday 14 December 2018
 • Morning Prayer

  Friday 14 December 2018  6:15 am - 6:30 am
  Church

   

 • Pillars of Christ

  Friday 14 December 2018  6:30 am - 8:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Mass

  Friday 14 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Women's Bible Study

  Friday 14 December 2018  10:00 am - 12:00 pm
  Sacred Heart Hall

   

Saturday 15 December 2018
 • Confessions

  Saturday 15 December 2018  3:30 pm - 4:30 pm
  Church

   

 • Sung Mass

  Saturday 15 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

Sunday 16 December 2018
 • Low Mass

  Sunday 16 December 2018  7:30 am - 8:30 am
  Church

   

 • Nursery

  Sunday 16 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Scripture Study Class

  Sunday 16 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Sacred Heart Hall

   

 • Sung Mass

  Sunday 16 December 2018  9:00 am - 10:00 am
  Church

   

 • Solemn Mass

  Sunday 16 December 2018  11:00 am - 12:30 pm
  Church

   

 • Spanish Mass

  Sunday 16 December 2018  1:00 pm - 2:00 pm
  Church

   

 • Advent Vespers

  Sunday 16 December 2018  5:00 pm - 6:00 pm
  Church

   

 • High School Youth Group

  Sunday 16 December 2018  6:00 pm - 8:00 pm
  McGrady Hall

   

Monday 17 December 2018
 • Mass

  Monday 17 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Boy Scout Meeting

  Monday 17 December 2018  6:30 pm - 7:30 pm
  McGrady Hall

   

Tuesday 18 December 2018
 • Mass

  Tuesday 18 December 2018  7:00 am - 7:30 am
  Church

   

 • Mass

  Tuesday 18 December 2018  12:00 pm - 12:30 pm
  Church